English
Nihongo
Nederlands

De Japanse taal

Misschien bent u wel (enigszins) bekend met de Japanse taal. In dat geval zal de informatie die wij u hier aanbieden wellicht overbodig zijn. Maar indien u eigenlijk niet zoveel afweet van Japans, kan het nuttig en informatief zijn om het onderstaande te lezen.

Vaak wordt ons gevraagd of Japans moeilijk is. Het antwoord daarop luidt 'ja' en 'nee'. Het is moeilijk omdat het een totaal andere taal is dan de westerse talen die wij kennen en omdat er zoveel verschillende schrifttekens zijn. Ook zijn metaforen en manieren om dingen uit te drukken in het Japans vaak heel anders dan in het westen. Wat maakt dat Japans misschien niet zo moeilijk is, is dat er niet veel strenge regels zijn waaraan men moet voldoen om correct Japans te schrijven en er zijn niet heel veel verschillende klanken. Maar uiteraard kan een Japanse zin dan soms wel correct zijn, dat wil nog niet zeggen dat deze ook natuurlijk is.

Kanji, katakana en hiragana

In het Japans wordt gebruik gemaakt van drie schriftsoorten: kanji, katakana en hiragana. Katakana en hiragana (verzamelterm: kana) zijn zogeheten syllabenschriften. Dit houdt in dat ieder tekentje een klank vertegenwoordigt. In het hedendaagse Japans wordt gebruik gemaakt van 46 katakana en 46 hiragana-tekens. Over het algemeen wordt hiraganagebruikt om werkwoordsuitgangen, partikels (die de grammaticale functie van een woord in de zin aangeven) en woorden die niet (meer) in kanji geschreven worden te schrijven. Katakana worden vooral gebruikt voor leenwoorden en buitenlandse namen. Het is daarom ongebruikelijk om westerse namen in kanji te schrijven; hiervoor wordt normaliter het katakana gebruikt.

Kana zijn ontstaan als vereenvoudigde weergaven van kanji. Deze kanji, ten slotte, zijn de befaame Chinese karakters die de Japanners hebben 'overgenomen' om hun taal mee te schrijven. Tegenwoordig worden ongeveer 1800 karakters dagelijks gebruikt (de zogheten jouyou kanji). Kanji worden vooral gebruikt voor stammen van werkwoorden, verbaal-adjectieven en dergelijke en verder voor zelfstandige naamwoorden en Japanse namen. Veelal vormen combinaties van meerdere kanji een woord.

Taalfamilie

Het Japans behoort tot de zogeheten Altaïsche talen. Grammaticaal is het Japans het meest verwant aan het Koreaans en het Turks (dit laatste vooral vanwege het feit dat Japans ook een agglutinerende taal is, d.w.z. dat bijvoorbeeld hulpwerkwoorden en grammaticale hulpmiddelen achter de stam van een werkwoord 'geplakt' worden).

In tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt, is de verwantschap met het Chinees bijzonder gering. De verwantschap met het Chinees beperkt zich eigenlijk tot het feit dat, naast het schrift, veel woorden uit het Chinees zijn overgenomen. Vermeld dient echter wel te worden, dat er ook kanji zijn die niet uit China zijn overgenomen, maar authentiek Japans zijn.

Grammatica

De Japanse grammatica is niet vreselijk moeilijk. Voor westerlingen is het vooral wennen dat het heel anders is dan de grammatica van westerse talen. Het Japans kent een zogeheten SOV-structuur, wat staat voor subject, object, verb. Dit houdt in dat eerst het onderwerp komt, dan het lijdend voorwerp en dan het werkwoord. De functie van zinsdelen wordt aangegeven met zogeheten partikels. Die kunnen het beste misschien gezien worden als 'nazetsels', als tegenhanger van de Nederlandse voorzetsels.

Wat maakt dat de Japanse grammatica eigenlijk niet zo moeilijk is, is dat je niet zo heel snel iets echt fout kunt doen in het Japans. De woordvolgorde bijvoorbeeld, kent geen vaste regels. Daar staat echter tegenover, dat men in Japan natuurlijk wel gebruikelijke zegswijzen hanteert en dat het opvalt als daar niet aan geconformeerd wordt. Correct Japans spreken en schrijven is dus één ding, correct en natuurlijk Japans is heel iets anders!

Beleefdheidsvormen

In het Japans wordt gebruik gemaakt van verschillende beleefdheidsvormen. Niet alleen is er onderscheid tussen formeel en informeel taalgebruik, maar ook zijn er zowel in het formele als in het informele Japans verschillende beleefdheidsniveaus te onderscheiden. Welke beleefdheidsvorm gebruikt dient te worden, hangt heel erg af van de sociale positie en leeftijd van zowel spreker als gesprekspartner. Vooral in correspondentie is het gebruiken van de juiste beleefdheidsvormen essentieel. Wel kan nog gezegd worden dat van buitenlanders over het algemeen niet verwacht wordt dat ze deze beleefdheidsvormen eigen zijn. Zelfs voor een Japanner is het nog moeilijk ze echt correct te gebruiken!

Meer informatie

Wij hebben hier slechts de hoofdkarakteristieken van het Japans uiteengezet. Er is natuurlijk veel meer te vertellen over de Japanse taal. Zo valt bijvoorbeeld het klassiek Japans te noemen, dat afwijkt van het hedendaags Japans, of het kanbun, dat misschien nog te zien is als een mengsel van Japans en Chinees. Voor degenen die meer willen weten, is er genoeg informatie op internet te vinden. Veel nadere informatie is bijvoorbeeld te vinden op de Engelstalige pagina over Japans op Wikipedia.

Rest ons nog u onze hulp aan te bieden bij wat dan ook op het gebied van Japan en Japans, bijvoorbeeld voor het verzorgen van een Japanse vertaling of een tolk Japans.

Indien u ergens vragen over heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Moshi Moshi Japanse vertalingen en tolken