English
Nihongo
Nederlands

Geef uw mening!

Om de dienstverlening van Moshi Moshi zoveel mogelijk te optimaliseren, is het belangrijk dat wij weten wat onze opdrachtgevers van onze dienstverlening vinden. Indien wij een opdracht voor u hebben uitgevoerd, zouden wij het dan ook zeer op prijs stellen indien u via het formulier op deze pagina uw mening aan ons kenbaar wilt maken!

Uiteraard krijgen wij vaak tijdens of direct na het uitvoeren van een opdracht wel te horen hoe de opdrachtgever onze dienstverlening heeft gewaardeerd. Wij hechen er echter waarde aan om u in de gelegenheid te stellen op een afstand in alle eerlijkheid ons van uw feedback te voorzien en deze te bewaren. Wilt u weten hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt? Lees dan ons privacybeleid.

Uitleg feedbackformulier

Hieronder vindt u het feedbackformulier, via welk u ons uw mening kunt geven. Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende invoervelden.

  • Naam opdrachtgever: Geeft u hier de naam op van degene in wiens naam wij de opdracht hebben uitgevoerd. Indien dat een bedrijf is, kunt u hier de bedrijfsnaam invoeren. Indien wij voor u als privépersoon een opdracht hebben uitgevoerd, kunt u hier uw eigen naam invoeren.
  • E-mailadres: Vult u hier uw e-mailadres in (of dat van een andere contactpersoon binnen uw organisatie).
  • Factuurkenmerk: Vult u hier het factuurkenmerk in van de dienst waarop uw feedback ziet. Indien u uw mening over onze dienstverlening in het algemeen geeft, is het opgeven van één factuurkenmerk voldoende. Dit helpt ons om de betrouwbaarheid van gegeven feedback te bepalen. Indien u geen factuurkenmerk (meer) heeft, kunt u het veld leeglaten.
  • URL website: Hier kunt u een link opgeven naar de website van uzelf of van uw bedrijf.
  • Uw beoordeling: Hier geeft u uw beoordeling in 'rapportcijfers'.
  • Feedback voor publicatie: Indien u geen bezwaar heeft tegen eventuele plaatsing van uw feedback op onze website (onder klanten over ons), kunt u hier de feedback geven zoals die dan gepubliceerd zou worden.
  • Feedback voor intern gebruik: Indien u uw feedback liever niet op onze site gepubliceerd ziet, kunt u hier een toelichting geven op het door u gegeven rapportcijfer. Deze informatie zal alleen door ons intern worden gebruikt.
  • Opnemen bedrijfsnaam en feedback als referentie: Klikt u dit aan als u er geen bezwaar tegen heeft dat we uw bedrijfsnaam en/of uw feedback op de website publiceren (onder klanten over ons). Indien u geen feedback voor publicatie heeft opgegeven, zal het slechts uw bedrijfsnaam en eventueel het rapportcijfer betreffen, anders wordt de feedback voor publicatie gebruikt.
  • Linkuitwisseling: Als u hier 'ja' aanvinkt, zullen wij de door u opgegeven link naar de website van uzelf of uw organisatie opnemen in onze pagina met links. Wel verzoeken wij u dan ook vriendelijk om ook op uw site een link naar onze site terug te plaatsen.

Publicatie of intern gebruik

Zoals u ziet, kunt u ervoor kiezen om uw mening alleen aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het echter op prijs indien wij uw mening ook op onze website mogen publiceren. Uiteraard plaatsen wij dan ook, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst, een link naar uw website bij de gegeven feedback.

Niet alle feedback wordt geplaatst. Wij zullen intern een selectie maken van de feedback die wij op de site publiceren. Wij hopen dat u erop vertrouwt dat deze selectie niet louter zal plaatsvinden op basis van de gegeven mening. Ten slotte kan het zijn dat wij uw feedback vertalen voor plaatsing op de anderstalige website(s) van Moshi Moshi of dat wij deze licht bewerken (zonder de inhoud aan te tasten) voor betere publicatie.

Het rapportcijfer dat u ons geeft, wordt niet meteen in het gemiddelde opgenomen. Dit is omdat het mogelijk is dat ook spambots of bezoekers die ons nooit hebben ingeschakeld een cijfer geven, wat het beeld zou kunnen vervormen.

Vult u het onderstaande formulier in om uw mening aan ons kenbaar te maken.

Feedbackformulier

Naam opdrachtgever:
E-mailadres:
Factuurkenmerk:
Website (optioneel):
Uw beoordeling: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Feedback voor publicatie (optioneel):
Feedback voor intern gebruik (optioneel):
Mogen wij uw (bedrijfs)naam en feedback opnemen als referentie? Ja Nee
Heeft u interesse in een linkuitwisseling? Ja Nee

Moshi Moshi Japanse vertalingen en tolken