English
Nihongo
Nederlands

Lessen Japans

Via het formulier op deze pagina kunt u zich inschrijven indien u belangstelling heeft voor lessen Japans in groepsverband. Uiteraard kunnen wij ook privélessen en bijlessen Japans voor u verzorgen. Meer informatie over deze lessen kunt u vinden op deze pagina. Indien u hier interesse in heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u dit ook doen indien u nadere vragen heeft.

De reden dat wij u vragen om zich in te schrijven, is dat lessen in groepsverband alleen bij voldoende animo gegeven kunnen worden. Er zal een geschikte locatie gevonden moeten worden die voor alle deelnemers goed bereikbaar is en ook het niveau en de inhoud zal nader afgestemd moeten worden. Om die reden vragen we u onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.

Een inschrijving is vrijblijvend en schept geen rechten of verplichtingen. De inschrijving is puur bedoeld om groepslessen mogelijk te kunnen maken. In principe kunnen groepslessen al van start gaan indien vijf deelnemers zich voor een cursus van hetzelfde niveau en dezelfde inhoud zouden inschrijven. De kosten zullen vervolgens, indien blijkt dat de lessen door kunnen gaan, in samenspraak worden bepaald. Uiteraard bent u voor een groepsles per persoon altijd goedkoper uit dan voor een privéles.

Zodra wij genoeg inschrijvingen binnen hebben om de cursus te organiseren, nemen wij contact met u op. Wij zullen u vragen of u nog steeds belangstelling heeft en zo ja, nader over de inhoud en de kosten spreken. Wij zouden het op prijs stellen indien u het ons per e-mail laat weten indien u geen belangstelling meer heeft en wij uw naam van de lijst kunnen verwijderen.

Schrijf u in!

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Cursusniveau: Beginner Gevorderde Professioneel
Cursustype: Teksten Conversatie Beide
Eventuele opmerkingen:

Moshi Moshi Japanse vertalingen en tolken