English
Nihongo
Nederlands

Moshi Moshi privacybeleid

Moshi Moshi, een onderneming gedreven door René Lourens, is verantwoordelijk voor en beheerder van de persoonsgegevens die via deze website ("Website") worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect als individu identificeren.

Moshi Moshi respecteert uw privacy en houdt zich aan de toepasselijke wetten en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat wij deze privacy policy te allen tijde voor welke reden dan ook zonder voorafgaande aankondiging eenzijdig kunnen wijzigen. Wij adviseren u daarom om deze privacy policy met enige regelmaat op wijzigingen te controleren.

Categorieën van persoonsgegevens

Naast uw IP-adres, die automatisch geregistreerd wordt wanneer u de Website bezoekt, verzamelt Moshi Moshi alleen persoonsgegevens die bezoekers actief aan ons verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen actief aan ons verstrekt indien u zich via de Website inschrijft als freelance opdrachtnemer (waarmee u een gebruikersaccount creëert), indien u uw naam registreert op een lijst (bijvoorbeeld om aan te geven dat u interesse heeft in het volgen van groepslessen), indien u via de Website uw mening over onze dienstverlening geeft of indien u ons een e-mail stuurt. Categorieën persoonsgegevens die mogelijk via deze Website worden verzameld en verwerkt zijn:

 • Indien u ons een e-mail stuurt, alle persoonsgegevens die u daarin verstrekt;
 • Indien u zich inschrijft als freelance opdrachtnemer: uw gebruikersnaam, uw e-mailadres en het wachtwoord voor uw account, uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, bezit van rijbewijs en auto, of u beëdigd vertaler bent of niet (de voorgaande zijn alle vereist), alle extra informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt (telefoonnummer, talenkennis, overige vaardigheden, tariefindicaties, bankrekeninggegevens en andere informatie);
 • Indien u zich registreert op een lijst: uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer;
 • Indien u uw mening geeft over onze diensten: naam van de opdrachtgever, e-mailadres, factuurkenmerk, uw mening (de voorgaande zijn alle vereist), alle extra informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt (website link, feedback voor interne en voor publicatiedoeleinden).

Doelen van gegevensverwerking

Moshi Moshi zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Verlening van onze diensten;
 • Beheer van de relaties met de freelancers;
 • Aanbieden van opdrachten aan freelancers;
 • Beheer van de relaties met opdrachtgevers;
 • Verkrijgen van feedback over onze diensten, al dan niet voor publicatie op de Website;
 • Websitebeheer en optimalisatie;
 • Statistiek;
 • Voorkomen van fraude en misbruik.

Bekendmaking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen zonder uw toestemming niet bekendgemaakt worden aan of beschikbaar gemaakt worden voor (of gebruikt ten behoeve van) groepsmaatschappijen en zakenpartners van Moshi Moshi of andere derden. Indien u zich heeft ingeschreven als freelance opdrachtnemer en een opdracht heeft aanvaard, zullen alleen de gegevens aan de opdrachtgever worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. In het algemeen zijn dit uw naam en contactinformatie.

Gebruik van cookies

Op deze Website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we naar uw browser sturen, die het cookie op de harde schijf van uw computer opslaat. Zulke cookies kunnen bepaalde gegevens bevatten, zoals een unieke code om uw computer te identificeren. Cookies worden gebruikt om het aantal bezoeken aan de Website, de duur van de bezoeken en de bezochte pagina's bij te houden. Moshi Moshi verzamelt deze informatie om de Website en de dienstverlening te monitoren en te verbeteren.

U kunt in uw browser instellen dat u een waarschuwing krijgt als u een cookie ontvangt of u kunt de ontvangst van cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat indien u cookies weigert, u mogelijk de Website niet meer ten volle kunt gebruiken.

Google Analytics

Moshi Moshi gebruikt Google Analytics, een dienst voor websiteanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om Moshi Moshi te helpen met analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. Gegevens die door deze cookies worden gegenereerd (zoals uw IP adres) zullen worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten die door Google worden onderhouden.

Google gebruikt deze gegevens om bij te houden hoe de Website wordt gebruikt, om rapporten over activiteit op de Website voor Mosh Moshi te produceren en voor andere diensten met betrekking tot activiteit op de Website en internetgebruik. Google maakt deze gegevens bekend aan derden indien zij daar wettelijk toe verplicht zijn en wanneer deze derden gegevens voor Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere informatie die Google onder zich heeft.

U kunt in uw browser instellen dat u een waarschuwing krijgt als u een cookie ontvangt of u kunt de ontvangst van cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat indien u cookies weigert, u mogelijk de Website niet meer ten volle kunt gebruiken.

Websites van derden

Deze Website bevat links naar websites van derden. Moshi Moshi is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door of de privacy policy van deze derden.

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld, worden beveiligd door moderne beveiligingstechnologie. Alleen de Moshi Moshi partners hebben toegang tot uw gegevens. Feedback bedoeld voor publicatie op de Website is toegankelijk voor iedere bezoeker van de Website.

Bewaartermijn

Indien u zich ingeschreven heeft als freelance opdrachtnemer dan bewaren wij de informatie die u aan ons verstrekt zolang als u een gebruikersaccount op de Website heeft. Indien u uw naam op een lijst voor een bepaald doel geregistreerd heeft (bijvoorbeeld om aan te geven dat u geïnteresseerd bent in groepslessen) dan zullen wij uw informatie bewaren zolang als voor dat doel noodzakelijk is. Indien u ons van feedback voorziet, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het beheer van die feedback.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres info@japansevertalingen.nl. U kunt ook contact opnemen via info@japansevertalingen.nl om toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Indien u zich heeft ingeschreven als freelance opdrachtnemer, dan kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens via uw gebruikersaccount. Hier kunt u ook gegevens wijzigen en verwijderen.

Moshi Moshi Japanse vertalingen en tolken