English
Nihongo
Nederlands

Vertalingen

Eén van de kerndiensten van Moshi Moshi is het maken van Japanse vertalingen van anderstalige documenten en Engelse of Nederlandse vertalingen van Japanse documenten. Wij leveren zowel gewone als beëdigde vertalingen. De inhoud van het document maakt daarbij niet uit - of het nu puur zakelijk is of juist puur ter vermaak, als u een vertaler Japans zoekt, kunt u altijd bij ons terecht.

Wij adviseren u om, indien u ons om een offerte vraagt, een (goed leesbare) scan te maken van het document (of, indien het in digitale vorm aanwezig is, dat bestand aan ons aan te leveren) en ons dat per e-mail toe te sturen. Op die manier kunnen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden en de vertaling zo spoedig mogelijk leveren. Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ons ook altijd een kopie per post opsturen. Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, bepalen wij in overleg met u het tarief en de levertijd, waarna de vertaling per e-mail, of indien u dat wenst per post, aan u wordt toegezonden.

Algemene vertalingen

Wij verzorgen vertalingen van documenten van welke soort dan ook. Het maakt niet uit of het om een vertaling van het Japans naar het Nederlands of Engels is of andersom, of dat er wellicht van of naar een andere taal vertaald moet worden. Ook maakt het niet uit wat de vorm of het onderwerp van de tekst is. Of het nou gaat om een contract, een website, een artikel, een gebruiksaanwijzing, een akte, een gedicht, een presentatie, een octrooi, een korte zin of een stuk proza, wij kunnen de vertaling voor u verzorgen. Indien u dat wenst, verzorgen wij een opmaak die identiek is aan die van de originele tekst.

Ook verzorgen wij spoedvertalingen. Aangezien wij ook buiten kantooruren bereikbaar zijn, kunnen wij uw aanvraag zeer snel in behandeling nemen en uitvoeren. Afhankelijk van de opdracht, is het wel mogelijk dat wij voor een spoedvertaling een iets hoger tarief rekenen dan voor een standaardvertaling.

Beëdigde vertalingen Japans - Nederlands of Nederlands - Japans

Ook verzorgen wij beëdigde vertalingen Japans-Nederlands en Nederlands-Japans. Voor de acceptatie van veel officiële documenten van vertalingen is het noodzakelijk dat de vertaling verzorgd en gewaarmerkt wordt door een beëdigd vertaler. U kunt hierbij denken aan uittreksels uit het bevolkingsregister, huwelijksakten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen en andere officiële documenten.

Indien u een beëdigde vertaling wenst, kunt u ons per e-mail of per post een goed leesbare kopie van het brondocument toesturen. Aangezien Japanse namen soms op meerdere manieren vertaald kunnen worden, sturen wij u in een voorkomend geval een concept op per e-mail, zodat u kunt controleren of de namen op de juiste wijze zijn vertaald. Na uw controle finaliseren we de vertaling, voorzien deze van een waarmerk en sturen de vertaling naar het door u opgegeven adres.

Vertaling van kleine teksten

Wij verzorgen ook vertalingen van korte zinnen, woorden of namen. Wilt u bijvoorbeeld uw naam in het Japans vertaald hebben voor een tatoeage, dan kan dat. Of wilt u een citaat, woord of zin vertaald hebben om op een t-shirt of mok te drukken, dan is dat ook geen probleem. Verder kunt u denken aan vertalingen van gedichten of songteksten, of misschien wilt u weten wat een bepaald Japans karakter of woord betekent. Aarzelt u in al deze gevallen ook niet om ons te benaderen.

Vertaling van correspondentie

Misschien heeft u al eens geprobeerd d.m.v. een net Engels mailtje of een keurige Engelse brief contact te zoeken met een Japanner of een Japans bedrijf, zonder daar enige respons op terug te krijgen. De oorzaak kan erin liggen, dat niet iedere Japanner de Engelse taal even machtig is. Dit probleem kan worden verholpen door de correspondentie in het Japans te voeren. Uiteraard kan Moshi Moshi u hierbij van dienst zijn. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om zakelijke danwel privé-correspondentie.

Extra services

Behalve de pure vertaling van de brontekst, kunnen wij in overleg ook diverse extra diensten aanbieden. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van de opmaak (hetzij op exact dezelfde wijze als het origineel, hetzij een geheel nieuw ontwerp), het in een ander (bestands)formaat aanleveren van de vertaling, noem maar op. Indien u extra wensen met betrekking tot de vertaling heeft, laat ons dat dan vooral weten!

Indien u ergens vragen over heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Moshi Moshi Japanse vertalingen en tolken