Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op het dagelijks leven. Dat geldt ook voor de diensten die we leveren bij Moshi Moshi. Er wordt meer online vergaderd en er zijn extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Dit moedigen wij van harte aan, maar het betekent wel een omslag in onze gebruikelijke werkzaamheden. Hoe gaat Moshi Moshi om met de coronacrisis?

Het coronavirus in Nederland
Wereldwijd zorgt het coronavirus voor veel onrust. Naast de te betreuren slachtoffers is er een flinke onrust in de samenleving gaande. In Nederland gelden maatregelen en beperkingen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen. Zo beschermen we gezamenlijk kwetsbare mensen in onze maatschappij. De belangrijkste maatregelen zijn:

⦁ Zoveel mogelijk thuiswerken
⦁ Houd 1,5 meter afstand tot andere personen
⦁ Was regelmatig je handen
⦁ Gebruik papieren zakdoekjes
⦁ Hoest en niest in je elleboog
⦁ Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Deze coronamaatregelen hebben voor veel mensen invloed op het beoefenen van hun beroep. Zo ook voor tolken en vertalers. Uiteraard doen we dit graag, want ook wij willen graag de verspreiding van het virus stoppen. Om toch zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen, geven we in dit blog een aantal tips voor klanten en collega’s.

Online resources voor tolken
Vertaalopdrachten kunnen gelukkig prima op afstand worden uitgevoerd. De opdracht bespreken we telefonisch of met beeldbellen, en het vertalen zelf gebeurt zoals gebruikelijk. Tolken op afstand is een grotere uitdaging. Gelukkig heeft de technologie om op afstand te communiceren een enorme boost gekregen in de laatste paar maanden.

Er zijn verschillende programma’s op de markt die tolken op afstand mogelijk maken. Denk hierbij aan software als Interpretex en Interprefy. Dit zijn extensies die je kan toevoegen aan beeldbelprogramma’s als Zoom, Webex en Skype. Dankzij deze oplossingen is het mogelijk om simultaan te tolken op vrijwel hetzelfde niveau als normaal gesproken.

Omgaan met maatregelen
Om constructief om te gaan met de coronamaatregelen is een goede communicatie van groot belang. Ieder bedrijf interpreteert de regels op een eigen manier. Mogelijk zijn er extra kwetsbare mensen aanwezig of voelen klanten zich onprettig. Dit hoeft geen probleem te zijn, zolang tolk en klant helder naar elkaar zijn over hun verwachtingen.

Naar verwachting kan het nog een tijdje duren voordat de wereld weer terug gaat naar normaal. Tot die tijd proberen we allemaal zo goed mogelijk om te gaan met de situatie. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen dit blog updaten als we nieuwe oplossingen vinden om te tolken op afstand.