Eén van de onderwerpen waar we bij Moshi Moshi veel ervaring mee hebben, is Total Productive Maintenance (TPM) en de toepassing van Six Sigma binnen deze context. Al ruim acht jaar werkt Moshi Moshi mee aan het uitleggen en verspreiden van deze oorspronkelijk Japanse methode in bedrijven. Maar wat is TPM precies en hoe pas je dit toe in je bedrijfsvoering?

Wat is TPM?
Total Productive Maintenance is erop gericht om de productiviteit in fabrieken te verbeteren. Een van de bedrijven die als grondlegger van TPM worden gezien is Toyota. Zij ontwikkelden het Toyota Production System. Veel onderdelen daarvan zijn overgenomen door de TPM-methode. Het managementsysteem streeft ernaar om de productie soepel en foutloos te laten verlopen. Daarnaast wordt er gelet op zorg voor werknemers.

Vaak wordt TPM gecombineerd met de principes van Six Sigma. Hiermee wordt de kans op fouten nog verder teruggedrongen. De inzet van beide systemen gaat inmiddels veel verder dan alleen het optimaliseren van machinale productie. In Nederland is de methode populair bij de voedselindustrie en in supply chain management.

Waarom TPM en Six Sigma toepassen?
De implementatie van de principes van TPM en Six Sigma kunnen zorgen voor een hogere productiviteit. Omdat de kans op fouten en ongelukken wordt ingeperkt, ontstaat er meer ruimte voor succesvolle productie en levering. Bovendien is er minder kans op verlies van tijd, producten en inkomsten, omdat er minder defecten ontstaan in het proces.

Daarnaast geven deze strategieën meer autonomie en veiligheid aan werknemers. Doordat zij met deze methoden zelf verantwoordelijk gehouden worden voor hun processen, voelen zij zich meer betrokken bij de productie. Daarnaast is er meer inspraak voor werknemers mogelijk, waardoor zij een gevoel van autonomie ervaren. Dit versterkt de verbeteringen des te meer. Werknemers op de vloer zijn namelijk in staat om verliezen op te sporen die voor het management verborgen blijven.

Het systeem van TPM werkt zowel top-down als bottom-up. Werknemers en management participeren op gelijk niveau in het bedrijf. Alle partijen zijn in staat om problemen in de productie uit te schakelen en te verbeteren. Van de directeur tot de schoonmaker: iedereen is waardevol en kan bijdragen aan constante optimalisatie.

TPM en Six Sigma consultancy
Sinds de eerste implementatie bij Toyota zijn TPM en Six Sigma wereldwijd steeds meer ontwikkeld en verspreid. Ook in Nederland zijn er verschillende bedrijven die deze managementmethode toepassen. Een bottom-up methode die werknemers vooropstelt past dan ook perfect bij de huidige tijdsgeest.